RODO

Szanowni Państwo,

mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi naszych Pacjentów
oraz mając na uwadze rozpoczęcie obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) a w szczególności art. 14 RODO, uprzejmie informujemy co następuje:

Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Astimed Sp. zo.o.,
ul. Jana Kochanowskiego 45 lok.2, 01-864 Warszawa.
Dane kontaktowe Administratora
Z Administratorem można się skontaktować poprzez:
– telefonicznie pod numerem 22 404 04 16
– adres e-mail: rejestracja@astimed.pl
– pisemnie na adres: ul. Jana Kochanowskiego 45 lok.2, 01-864 Warszawa.
Dane Kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych
Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych tj, Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, kontakt poprzez:
– e-mail: odo@astimed.pl,
– pisemnie na adres: ul. Jana Kochanowskiego 45 lok.2, 01-864 Warszawa.
Cele przetwarzania danych osobowych
Państwa dane, są przetwarzane w związku z przesłanką dobra publicznego oraz realizacją ustaw regulujących pracę placówek medycznych.
Kategorie Przetwarzanych Danych
Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie Pani/Pana danych: imię i nazwisko, PESEL, dane płatnika składek (np. NIP pracodawcy), dokument potwierdzający tożsamość, dane kontaktowe (np. adres, nr telefonu, adres e-mail).
Przekazywanie danych
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.
W razie konieczności Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, serwisom urządzeń medycznych.
Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego działania administratora. (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania).
Przysługuje Pani/Panu prawo
Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Pani/Panu prawo do:
– dostępu do swoich danych osobowych;
– sprostowania danych;
– usunięcia danych;
– ograniczenia przetwarzania;
– prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
– przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe)
a także
– wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych
do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy
lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Profilowanie danych
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane
Wycofanie zgody
Jeżeli Pani/Pan za swoją zgodą podał inne dane niż niezbędne do realizacji powyżej wskazanego celu przetwarzania, ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie jej cofnięciem.
Zgodę może Pani/Pan odwołać, poprzez wysłanie stosownej wiadomości
e-mail na adres: odo@astimed.pl

Informujemy, także, iż Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
Pragniemy zapewnić, iż Administrator „Astimed” Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań,
aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi.

Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie odnośnie poprawy bezpieczeństwa danych osobowych.
Prosimy o kierowanie ich na dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, które są podane powyżej.

Godziny pracy placówki

Centrum Medyczne AstiMed

ul. Kochanowskiego 45 lok.2, 01-864 Warszawa

Godziny otwarcia
pn.-pt.: 7:00-20:00

Godziny otwarcia
sob. (1 i 3 m-ca): 7:00-12:00


Telefony

22 40 40 416, 790 259 990

Punkty pobrań

Poniedziałek 7:00 - 15:00
Wtorek 7:00 - 15:00
Środa 7:00 - 15:00
Czwartek 7:00 - 15:00
Piątek 7:00 - 15:00
Sobota (1 i 3 sobota m-ca) 7:00 - 10:00

Email

rejestracja@astimed.pl

Informacje dla pacjenta

Prawa pacjenta

Polityka prywatności

RODO

Napisz do nas

+48 22 40 40 416, +48 790 259 990

Skontaktuj się z nami, jeśli masz pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach!

  Nasze aktualności

  5 grudnia, 2021
  Joanna Dobies – specjalista okulistyki

  Do naszego grona specjalistów dołączyła Pani doktor Joanna Dobies, specjalistka w zakresie okulistyki. Dyplom lekarza uzyskała na I Wydziale Lekarskim […]

  więcej >
  16 listopada, 2021
  Fundacja Świat Wspólnych Możliwości zaprasza na spotkanie Rodziców dzieci z chorobami rzadkimi

  Już jutro tj.17.11, o godz. 18 :00, w Urzędzie Dzielnicy Ursynów (Al. KEN 61) odbędzie się spotkanie z Panią Doktor […]

  więcej >
  Zobacz wszystkie aktualności >